Bc. Martina Dvořáková

Diplomová práce

Zavedení a rozvoj systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu OHSAS 18001

Implementation and development occupational health and safety management system according to standard OHSAS 18001
Anotace:
V diplomové práci je řešeno zavedení a rozvoj systému managementu bezpečnosti práce dle normy OHSAS. Zpracovávané téma představuje významný přínos v rozvoji současných i budoucích podnikatelských aktivit podniku. Na základě zhodnocení a analýzy získaných informací o vybraných problémech, jejich konfrontace s teoretickými, dosud známými podklady, je cílem diplomové práce navrhnout vhodná opatření k …více
Abstract:
This diploma thesis deals with implementing and development of work safety management system in compliance with the OHSAS standard. The subject represents a considerable contribution in development of both current and future business activities of the company. The goal of this thesis is to propose suitable actions to improve work safety management systems in a selected construction company based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ludvík Filip
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní