Bc. Jan Urban

Master's thesis

Interfacing C++ libraries to Matlab

Interfacing C++ libraries to Matlab
Anotácia:
Tato práce se zabýva problémy spojenými se zapojovánín C++ knihoven do Matlabu a probírá jejich možná řešení. Hlavní důraz je kladen na přetěžování a objektově orientované rysy jazyka C++ a jejich podporu v programovacím jazyce Matlabu. Jako součást práce byl vyvinut Matlab module pro SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator). Řešení použitá v tomto modulu jsou popsána detailněji.
Abstract:
This thesis concerns issues related to interfacing C++ libraries to MATLAB and discusses possible solutions. The main focus is on overloading and object-oriented features of C++ and their relations to MATLAB language. As a part of the work, a MATLAB module for SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator) has been developed. The approaches implemented in the module are described in detail.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky