Mgr. Jan Schejbal

Bakalářská práce

Analýza reaktivních forem kyslíku v rostlinných tkáních pomocí kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí

Analysis of reactive oxygen species by means of CE with LIF detection
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme reaktivním formám kyslíku (ROS) a to zejména jejich semikvantativnímu stanovení. Udržování fyziologické hladiny ROS v buňkách a také v organelách je zásadní pro vitalitu buňky i celého organismu. Současně jsou ROS významnou součástí řady signálních mechanismů. Proto jsou dnes ROS v centru pozornosti mnoha vědeckých skupin. My zde představujeme použití metody založené …více
Abstract:
In this thesis we study reactive oxygen species (ROS) especially their semiquantitative measuring. Maintaining the physiological level of ROS in cells and also in organelles is essential for the cell vitality and the vitality of the whole organism, concurrently ROS play significant role in many signaling pathways. Therefore, ROS are in the centre of interest of many research groups. Here we present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta