Ing. Jana Váňová

Diplomová práce

Micelární elektrokinetická chromatografie přírodních antioxidantů s programovanou změnou složení pseudostacionární fáze

Micellar electrokinetic chromatography of natural antioxidants with programmed change of composition of pseudostationary phase
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo nalézt vhodné podmínky pro separaci fenolických kyselin a flavonoidů micelární elektrokinetickou chromatografií a zhodnotit možné využití této metody v 2D separaci v kombinaci s kapalinovou chromatografií. Prvním krokem bylo určení kritické micelární koncentrace u homologické řady alkylsíranů sodných a migračních časů micel. Kritická micelární koncentrace byla určena dvěma …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to find suitable conditions for the separation of phenolic acids and flavonoids using micellar electrokinetic chromatography and to evaluate the possibilities of application of this method in 2D separation in combination with liquid chromatography. The first step was to determine the critical micellar concentration of homological series of sodium alkyl sulfates and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Váňová, Jana. Micelární elektrokinetická chromatografie přírodních antioxidantů s programovanou změnou složení pseudostacionární fáze. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická