Mgr. Alice Sendlerová

Bakalářská práce

Využití datových specifikací směrnice INSPIRE k vytváření syntetických map.

Use of INSPIRE data for synthetic mapping
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje dostupnosti datových sad přílohy III směrnice INPSIRE a jejich využití. Prvotní část práce je věnována možnosti tvorby map skrze elektronické mapové služby včetně zhodnocení pozitiv a negativ těchto služeb. Dále jsou podrobně zanalyzovány dvě vybrané datové sady přílohy III směrnice INSPIRE, z nichž bude tvořena praktická část. V závěru práce je předložena ukázka, jak je …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to availability of annex III INSPIRE data sets and their utilization. The first part of the work deals with options of map creating trough the use of electronic map services and evaluation of the positives and negatives of these services. Two chosen annex III INSPIRE data sets are the analyzed in detail in the practical part. The sample of usage of the INSPIRE data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma