Bc. Jaroslava Fabíková

Bakalářská práce

Premonstrátské kláštery na území dnešní Francie do roku 1500: Datová sada, deskriptivní statistika, mapy

Premonstratensian monasteries on the territory of today France until 1500: Dataset, descriptive statistics, maps
Anotace:
Tato bakalářská práce spočívá ve vytvoření digitální datové sady premonstrátských klášterů, opatství, převorství a komunit na území dnešní Francie, od jejich počátků do roku 1500, na základě knihy Bernarda Ardury Abbayes, prieurés et monastѐres de ľ ordre de Prémontré en France des origines à nos jours (1993), obsahující katalog 188 premonstrátských staveb. Tato datová sada Ardurův katalog systematizuje …více
Abstract:
This thesis consists in the creation a digital data set of Premonstratensian monasteries – abbeys, priories and communities in present-day France, from their beginnings to 1500, based on the book by Bernard Ardura Abbayes, Prieurés et monastѐres de ľ ordre de Prémontré en France des origines à nos jours (1993), containing a catalog of 188 Premonstratensian buildings. This data set systematizes and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Iva Doležalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta