Bc. Miloš Šimek

Master's thesis

Optimalizovaná implementace korektoru sekvenačních chyb ECHO

Optimized implementation of the sequencing error corrector ECHO
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Optimalizovaná implementace korektoru sekvenačních chyb Echo“ je nová efektivní implementace algoritmu, který opravuje chyby zanesené v sekvencích genetické informace. Důležitou součástí je program navrhnout tak, že jeho běh bude časově kratší, než již existující alternativa. Součástí práce je uživatelská dokumentace a další možnosti optimalizace struktury a běhu programu …more
Abstract:
The goal of this thesis: “Optimized implementation of the sequencing error corrector Echo” is more efective implementation of algorithm, which repairs errors in sequences of genetical information. Important part is to design program in a way, that it’s running time will be shorter in comparison with existing alternative. Thesis also includes user documentation and other ways how to improve structure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Igor Peterlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic