Theses 

Motivace dobrovolníků k činnosti v sociálních službách v církevní neziskové organizaci: šetření motivace dobrovolníků Charity Olomouc – Bc. Martin REJŠEK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Master programme / field:
Theology / Catholic Theology

Bc. Martin REJŠEK

Master's thesis

Motivace dobrovolníků k činnosti v sociálních službách v církevní neziskové organizaci: šetření motivace dobrovolníků Charity Olomouc

The motivation of volunteers to serve in social services in the church-based nonprofit organization: survey of motivation of volunteers in the Caritas Olomouc

Abstract: Diplomová práce se zabývá fenoménem dobrovolnictví v církevní neziskové organizaci. Věnuje se motivaci dobrovolníků s přihlédnutím ke kontextu křesťanské služby bližnímu. Teoretická část práce představuje fenomén dobrovolnictví v obecné rovině, jeho ukotvení v legislativě ČR, podmínky dobrovolnictví v Charitě Olomouc, problematiku motivace k dobrovolnictví a zasazuje dobrovolnictví do kontextu křesťanské služby. Ve výzkumné části práce analyzuje data získaná rozhovory na základě kritérií kvalitativního šetření a popisuje motivaci dobrovolníků Charity Olomouc.

Abstract: The thesis is focused on the phenomenon of volunteering in the church-based nonprofit organisation. The aim of the thesis is the motivation of volunteers in the context of the christian´s values. The theoretical part of the thesis is focused on the phenomenon of the volunteering in a general, it´s enshrined in the laws of the Czech republic, volunteering in the Caritas Olomouc, motivation to volunteering in the context of the christianity. The research is based on the standards of the qualitative survey and describes the motivation of the volunteers of the Caritas Olomouc.

Keywords: dobrovolnictví, dobrovolník, motivace k dobrovolnictví, Charita Olomouc

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: ThLic. Michal Umlauf

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=213690 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

REJŠEK, Martin. Motivace dobrovolníků k činnosti v sociálních službách v církevní neziskové organizaci: šetření motivace dobrovolníků Charity Olomouc. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 16:55, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz