Theses 

Motivace dobrovolníků k činnosti v sociálních službách v církevní neziskové organizaci: šetření motivace dobrovolníků Charity Olomouc – Bc. Martin REJŠEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Master programme / odbor:
Theology / Catholic Theology

Bc. Martin REJŠEK

Master's thesis

Motivace dobrovolníků k činnosti v sociálních službách v církevní neziskové organizaci: šetření motivace dobrovolníků Charity Olomouc

The motivation of volunteers to serve in social services in the church-based nonprofit organization: survey of motivation of volunteers in the Caritas Olomouc

Anotácia: Diplomová práce se zabývá fenoménem dobrovolnictví v církevní neziskové organizaci. Věnuje se motivaci dobrovolníků s přihlédnutím ke kontextu křesťanské služby bližnímu. Teoretická část práce představuje fenomén dobrovolnictví v obecné rovině, jeho ukotvení v legislativě ČR, podmínky dobrovolnictví v Charitě Olomouc, problematiku motivace k dobrovolnictví a zasazuje dobrovolnictví do kontextu křesťanské služby. Ve výzkumné části práce analyzuje data získaná rozhovory na základě kritérií kvalitativního šetření a popisuje motivaci dobrovolníků Charity Olomouc.

Abstract: The thesis is focused on the phenomenon of volunteering in the church-based nonprofit organisation. The aim of the thesis is the motivation of volunteers in the context of the christian´s values. The theoretical part of the thesis is focused on the phenomenon of the volunteering in a general, it´s enshrined in the laws of the Czech republic, volunteering in the Caritas Olomouc, motivation to volunteering in the context of the christianity. The research is based on the standards of the qualitative survey and describes the motivation of the volunteers of the Caritas Olomouc.

Kľúčové slová: dobrovolnictví, dobrovolník, motivace k dobrovolnictví, Charita Olomouc

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: ThLic. Michal Umlauf

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=213690 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

REJŠEK, Martin. Motivace dobrovolníků k činnosti v sociálních službách v církevní neziskové organizaci: šetření motivace dobrovolníků Charity Olomouc. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 01:03, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz