Josef Bělica

Diplomová práce

Zavedení nové třídící linky na směsný komunální odpad

The Implementing of a New Sorting Line for Mixed Municipal Waste
Anotace:
Hodnocení investičních projektů se řadí k nejčastějším strategickým nástrojům v rámci řízení podniků. Efektivní investování s požadovanou návratností je základnou podnikatelské činnosti, posílení konkurenceschopnosti a zvyšováním tržní hodnoty podniku. Předkládaná diplomová práce má za cíl hodnocení investičního projektu s využitím peněžních prostředků z veřejných zdrojů, pomocí standardních metod …více
Abstract:
The evaluation of investment projects is carried out within corporate governance. Effective investment and return on business value. This diploma thesis aims to evaluate investment funds from public sources, standard methods of evaluation of investments used in business practice. The most important method of evaluating an investment, with given input parameters in this thesis, which is a method for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2019
  • Vedoucí: Roman Kozel
  • Oponent: Ludvík Martinek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin