Tomáš KORČÁK

Diplomová práce

Drogová kriminalita cizinců

Drug-related crime foreigners in Ostrava
Anotace:
Tématem této diplomové práce je problematika drogové kriminální činnosti, které se dopouštějí na území statutárního města Ostravy cizinci. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly, ve kterých jsou shromážděny informace a teoretická východiska, která se vztahují k problematice cizinců, jejich pobytu na území České republiky, k otázce problematiky dělení a specifikace drog. Dále jsou v teoretické …více
Abstract:
The theme of this thesis is the issue of drug criminal activities committed on the territory of the city of Ostrava foreigners. The theoretical part is divided into four chapters, which compiles informatik and theoretical aspects related to the issue of foreigners, their residence in the Czech Republic, to question the issue of division and specification of drugs. Furthermore, the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORČÁK, Tomáš. Drogová kriminalita cizinců. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace