Tomáš KORČÁK

Master's thesis

Drogová kriminalita cizinců

Drug-related crime foreigners in Ostrava
Abstract:
Tématem této diplomové práce je problematika drogové kriminální činnosti, které se dopouštějí na území statutárního města Ostravy cizinci. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly, ve kterých jsou shromážděny informace a teoretická východiska, která se vztahují k problematice cizinců, jejich pobytu na území České republiky, k otázce problematiky dělení a specifikace drog. Dále jsou v teoretické …more
Abstract:
The theme of this thesis is the issue of drug criminal activities committed on the territory of the city of Ostrava foreigners. The theoretical part is divided into four chapters, which compiles informatik and theoretical aspects related to the issue of foreigners, their residence in the Czech Republic, to question the issue of division and specification of drugs. Furthermore, the theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015
Accessible from:: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Daniel Naivert

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KORČÁK, Tomáš. Drogová kriminalita cizinců. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / field:
Specialization - Pedagogy / Social Pedagogy - Prevention and Resocialization