Bc. Lada RAŠKOVÁ

Diplomová práce

Jan Antonín Baťa, jeho osobnost a vliv na rozvoj zlínského regionu

Jan Antonin Bata, his character and the impact on the Zlin region development
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámit žákyně Střední školy oděvní a služeb Vizovice, čtvrtého ročníku oboru kosmetička s významnou a inspirativní podnikatelskou osobností zlínského regionu Janem Antonínem Baťou. Teoretická část práce popisuje jeho život a vliv na rozvoj zlínského regionu. Přednášku doplňuje didaktická pomůcka CD-ROM, popisující hlavní životní mezníky Jana Antonína Bati, doplněna o zajímavé …více
Abstract:
The aim of this work is to introduce a significant and inspirational business personality of Zlín region Jan Antonín Baťa to pupils of the fourth class of Secondary School of clothing and services in Vizovice. This class is concentrated on a job ?beautician?. The theoretical part of the work describes his life and influence on the development of the Zlín region.CD-ROM is the part of the lecture. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAŠKOVÁ, Lada. Jan Antonín Baťa, jeho osobnost a vliv na rozvoj zlínského regionu. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta