Kristýna Stravová

Bakalářská práce

Identita a jedinečnost Kroměřížska - odkaz a tradice v rozvoji regionu (Kulturní dědictví ve vybraném okresu Zlínského kraje)

Identity and uniqueness of Kroměřížsko - reference and tradition in regional development (Cultural heritage in selected district of Zlín region)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vymezení potenciálu dispozic Kroměřížska k jeho udržitelnému rozvoji, a to zmapováním kulturně-historických prvků jeho výjimečnosti – tradic a odkazů, jejich role v soudobém plánování. Práce popisuje identitu a jedinečnost architektury Kroměřížska, lidový folklor a kulturní tradice. Práce zahrnuje filmovou tvorbu v uplynulých letech, která se odehrává na nejznámějších …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on defining the potential dispositions of Kroměříž in the sense of its sustainable development by mapping the cultural and historical elements of its exceptionality – traditions, legacy and their role in contemporary planning. The thesis describes the identity, unique architecture, folklore and cultural traditions of the Kroměříž region. The thesis also comprehends the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS