Bc. Veronika Spurná

Diplomová práce

Shifts in Translation(a study based on Czech translations of National Geographic articles)

Shifts in Translation(a study based on Czech translations of National Geographic articles)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá specifikací a generalizací lexikálního významu. Jejím cílem je navrhnout kategorizaci specifikace a generalizace, shrnout situace, ve kterých se překladatelé uchylují k užití konkrétnějších popř. obecnějších významů a zjistit, zda převládá tendence specifikovat či generalizovat.
Abstract:
This master´s diploma thesis deals with specification and generalization of lexical meaning. The aim of the research is to propose a categorization of specification and generalization, to determine the situations in which translators tend to specify or generalize and to say whether there is a tendency towards specification or generalization.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka