Mgr. Dita Pytlíková Dvořáková

Disertační práce

Tanec, prostor a světlo

Dance, Space and Light
Anotace:
Disertace má za cíl zkoumat rozdílné inscenace avantgardy, postmodern dance a současného tance (Meg Stuart: Disfigure Study, Mette Ingvartsen: evaported landscapes, Kirsten Dehlholm: Operation : Orfeo) nahlížené dvěma metaforami současného vědeckého diskurzu, intermedialitou a transmedalitou, které v úvodu definuje v návaznosti na studie současné německé teatrologické literatury (zejména studie Uwe …více
Abstract:
The dissertation work aims to research different productions of avant-garde, postmodern dance, contemporary dance (Meg Stuart: Disfigure Study, Mette Ingvartsen: evaported landscapes, Kirsten Dehlholm: Operation : Orfeo) viewing of two metaphors of contemporary discourse, intermediality and transmediality. Which defines in the introduction in relation to the German theatrological literature (especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 2. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Ján Zavarský
  • Oponent: Mgr. Jiří Lössl, Mgr. Jana Návratová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/dospf/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická umění