Bc. Daniela UHLÍŘOVÁ

Diplomová práce

Rekreační funkce volného času u studentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

The recreational function of leisure time in students of the Faculty of Theology, University of South Bohemina in České Budějovice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rekreační funkcí volného času u studentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity. V diplomové práci je proveden rozbor literatury v dané problematice s uvedením druhů rekreace a stručného historického přehledu v kontextu volného času. Je provedena analýza rekreace a aktivního životního stylu včetně předchozích výzkumných studií. V ústřední kapitole je definován pojem a funkce …více
Abstract:
This thesis deals with the recreational function of free time for students of the Faculty of Theology of the University of South Bohemia. The thesis is an analysis of the literature on the matter, stating kinds of recreation and brief historical overview in the context of free time. It is an analysis of recreation and active lifestyles including previous research studies. The central section is defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
Zveřejnit od: 8. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHLÍŘOVÁ, Daniela. Rekreační funkce volného času u studentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 8. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fryp2e fryp2e/2
8. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
8. 4. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.