Kateřina PECHEROVÁ

Bakalářská práce

Využití ICT technologií v realizaci prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením

Utilization of ICT technologies in realization of spatial orientation and independent movement of people with visual impairment
Anotace:
Cílem bakalářské práce je představit aktuální stav využití ICT technologií v prostorové orientaci osob se zrakovým postižením v teoretické rovině a na této bázi provést kvalitativní šetření zaměřené na přínos využití aktuálních aplikací pro minimalizaci limitů v oblasti samostatného pohybu jedinců se zrakovým postižením. Dále se práce zaměřuje na aktuální nabídku kompenzačních pomůcek s ICT technologií …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to present the current state of usage of ICT technologies in the spatial orientation of people with visual disability in the theoretical level and on this basis to perform a qualitative survey focused on the advantage of the use of current applications for minimizing the limits in the area of independent movement of individuals with visual disability. In addition, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHEROVÁ, Kateřina. Využití ICT technologií v realizaci prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fs43nh fs43nh/2
4. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2018
Bulanova, L.
5. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.