Adam Václavík

Bakalářská práce

Přenos multiplexu s časovým dělením přes Ethernet

Time Division Multiplex Transport over Ethernet
Anotace:
Multiplex s časovým dělením (TDM) je v telekomunikacích nejčastěji zastoupen ve formě rozhraní E1 dle specifikace ITU-T G.703, které je využíváno např. u ISDN PRI. V této bakalářské práci využiji open-source technologie Asterisk TDMoE, k přenosu časového multiplexu přes rozhraní Ethernet a telefonní karty od společnosti Digium. V laboratořích s potřebným vybavením k realizaci, budu pomocí emulátoru …více
Abstract:
Time Division Multiplex (TDM) is a telecommunications frequently represented as E1 interface specified by ITU-T G.703, which is used eg for ISDN PRI. In this thesis I will use open-source technology Asterisk TDMoE to time multiplex transmission via Ethernet. For this purpose use a phone card from Digium company. In laboratories with the necessary equipment to implement, I'm using an emulator to emulate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Filip Řezáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika