Bc. Lenka Šichová

Diplomová práce

Financování veřejného zdravotnictví v České republice

The financing of public health care system in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá veřejnými výdaji v českém zdravotnictví. Zdraví je důležitou součástí našeho života a také hospodářské úspěšnosti státu. V diplomové práci jsem se snažila popsat zdravotnický systém a systém financování zdravotnictví v České republice. Analýza veřejných výdajů zdravotnictví v České republice. Síť zdravotnických zařízení v České republice a právě probíhající reformou zdravotnictví …více
Abstract:
This thesis deals with public expenditure in the Czech health. Health is an important part of our life and economic success of the state. In my work I tried to describe the health care system and health care financing system in the Czech Republic. Analysis of public health expenditures in the Czech Republic. Network of health care facilities in the Czech Republic and the current health care reform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní