Bc. Petr Révay

Diplomová práce

Webový informační systém pro florbalový klub

Web information system for floorball sport club
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem webového informačního systému pro florbalový sportovní klub FBC Ossiko Třinec. Úvod práce je krátce věnován samotnému florbalu, jeho podobě v České republice, struktuře české soutěže a také charakteristikám klubu, pro nějž je systém vyvíjen. Na úvod navazuje představení vývojového cyklu softwaru a jeho fází, jež pokrývají individuální kapitoly. Hlavními kapitolami …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on development of web information system for management of floorball sport club FBC Ossiko Třinec. The introduction covers floorball itself, its adaptation in the Czech Republic, structure of the Czech league and characteristics of the club, for which the system has been developed. The introduction is followed by explanation of software development life cycle and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Obšívač
  • Oponent: Mgr. Fedor Tiršel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky