Daniela DELONGOVÁ

Bachelor's thesis

Volný čas dítěte s poruchou chování

Leisure activities of children with behavioral disorders
Anotácia:
Bakalářská práce je věnovaná problematice volného času u dětí s poruchou chování. Teoretická část podává náhled na historický vývoj péče o děti s poruchou chování. Definuje poruchy chování, uvádí jejich etiologii, projevy a klasifikaci. Zmiňuje se o institucionální péči a o zákonech upravující tuto problematiku. Následující kapitola je zaměřena na volný čas dětí a mládeže. Cílem praktické části je …viac
Abstract:
The Bachelor thesis is devoted to problems of leisure time in children with behavioral disorders. The theoretical part gives insight into the historical development of care for children with behavioral disorders. It defines behavioral disorders, states their etiology, symptoms and classification. It deals with the Institutional care and the laws governing the issue. The following chapter focuses on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zverejniť od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DELONGOVÁ, Daniela. Volný čas dítěte s poruchou chování. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta