Bc. Miroslav Pillár

Diplomová práce

Vývoj spádovosti za službami ve vybraném regionu

Development of travels to services in selected region
Abstract:
The aim of this thesis is to define partial and complex regions and their service centers in Gelnica, Rožňava and Revúca districts. These regions were defined on supra-local and micro-regional level. There were 124 investigated municipalities through questionnaire survey, where were detected attendance to services within health care, education and retail and services. The calculated results were subsequently …více
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce je vymedzenie parciálnych a komplexných obslužných regiónov a ich stredísk v okresoch Gelnica, Rožňava a Revúca. Tieto regióny boli vymedzené na nadlokálnej a mikroregionálnej úrovni. Skúmaných bolo dohromady 124 obcí, pri ktorých bola prostredníctvom anketového prieskumu zisťovaná dochádzka za službami v oblasti zdravotníctva, školstva a maloobchodu a služieb. Následne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta