Bc. Daniela Rakušanová

Diplomová práce

Fúze v travel retail

Mergers in travel retail
Anotace:
Cílem diplomové práce je porovnat přístup ÚOHS a Evropské komise k vymezení relevantního trhu a posuzování fúzí v odvětví travel retail. Ve druhé kapitole se zaměřuji na legislativní rámec EU a ČR v oblasti spojování soutěžitelů. Třetí kapitola obsahuje obecné guidelines Evropské komise a ÚOHS k vymezení relevantního trhu a posuzování fúzí doplněné o ekonomická doporučení. Ve čtvrté kapitole se zabývám …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis is to compare the approach of the Office for the Protection of Competition and the European Commission to definition of the relevant market and to the assessment of mergers in travel retail. In the second chapter I focus on merger legislation of the European Union as well as of the Czech Republic. The third chapter includes general guidelines of the European Commission …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Antonín Smolík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma