Bc. Martina Martynková

Diplomová práce

Drogová problematika na středních odborných školách v Česku a Polsku

Drug problems in secondary vocational in the Czech Republic and Poland
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá drogovou problematikou a prevencí drog na středních školách v Česku a v Polsku. V teoretické části je popsána teorie drogové problematiky. Především pak základními pojmy a podrobným členěním drog včetně jejich účinků na lidský organismus. Diplomová práce se dále zabývá problematikou a prevencí drogové závislosti. Cílem diplomové práce je ověřit, na základě výzkumného …více
Abstract:
This thesis deals with drug issues and drug prevention at high schools in the Czech Republic and Poland. Theories of drug abuse are described in the theoretical part. Especially the basic concepts and detailed breakdown of drugs, including their effects on human organism. The thesis also deals with issues and prevention of drug addiction. The aim of this thesis is to verify, on the basis of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby