Bc. Ivan Štacko

Bakalářská práce

Statistical Analysis of Post-Merger Personnel Expenses In Merged Czech Companies

Statistical Analysis of Post-Merger Personnel Expenses In Merged Czech Companies
Anotace:
Predmetom práce je štatistická analýza osobných nákladov zo vzorku českých podnikov, ktoré prešli fúziou v období medzi rokmi 2001 a 2010. Prvá časť práce načrtáva situáciu ohľadom fúzií v Českej republike a tvorí pozadie pre výskumnú časť. Druhá časť práce uskutočňuje štatistickú analýzu. Práca končí záverom vyvodeným z výskumnej témy.
Abstract:
The subject of the thesis is to statistically analyze personnel expenses from a sample of Czech companies that underwent mergers in the period between 2001 and 2010. The first part of the thesis outlines the situation regarding mergers in the Czech Republic and creates background for the research part. The second part of the thesis performs the actual statistical analysis. The thesis ends with a conclusion …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma