Bc. Tímea Korpová

Diplomová práce

Slovenská literatúra v učebniciach stredných škôl v českom prostredí (zmena v súvislosti s rokom 1993)

Slovak literature in high school's school-books in Czech environment (change in context with year 1993)
Abstract:
This theses is focused on analysis of Slovak literature in czech school-books in high school. Important for us will be the change in context with year 1993.
Abstract:
Táto práca je zameraná na rozbor slovenskej literatúry nachádzajúcej sa v učebniciach českých stredných škôl. Zaujímať nás bude najmä zmena, ktorá nastala v súvislosti s rokom 1993.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta