Marek Klimt

Master's thesis

Využití a vliv technologie Docker na migraci aplikací napříč platformami

Usage and effect of Docker technology to migration applications across the platforms
Anotácia:
Tato práce pojednává o možnostech využití a implementaci technologie Docker pro deployment a migraci aplikací napříč platformami v prostředí cloudu v distribuci IaaS. Teoretická část obsahuje podklad a informace nutné k základnímu pochopení problematiky, praktická část pak představuje jednotlivé konkrétní případy řešení jednotlivých příkladů. Teoretický základ představuje rozdělení webových aplikací …viac
Abstract:
This theses refers about possibilities of using and implementation of technology Docker for deployment and migration of applications across platforms in cloud environment using distribution model infrastructure as a service. Theoretical part of this thesis contains of basic background to understand issues of deployment management across the platforms. Firstly there is a division of web applications …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedúci: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jan Říha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75209