Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

container

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Statical Analysis of Container Petrol Station
 (Irakli Dvaladze)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117407 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

The Design of a Container for Loose Sample Collection with Automatic Measurement of Selected Parameters
 (Sandesh Athreya Mullur Srikantamurthy)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//y8qo17// | Mechatronika / | Práce na příbuzné téma

Analýza marketingového mixu s užším zaměřením na propagaci ve společnosti Pegas Container, spol. s r. o.
 (Zuzana VRÁBLÍKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//aff77c// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

Practical application of an extended container transport problem for the transport of bulk cargo
 (Pavel Krčmář)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/19835 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Práce na příbuzné téma

Studie řešení pro "Kontejner lodní" – kontejner pro přepravu velkého počtu plavidel
 (Matouš Helegda)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118680 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Studie řešení pro Kontejner technický – mobilní kontejnerová dílna
 (Radek Tomčík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118687 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Problematika navyšování přepravní kapacity námořních lodí se zaměřením na námořní kontejnerovou přepravu
 (Aneta Nováková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74622 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Automatické nasazování aplikací na bázi platformy SW kontejnerů
 (Peter Tirala)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gfwv9/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Organizational structure of ocean carriers in Central Europe and related benefits and problems
 (Teemu Schaper)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31028 | Ekonomika a management / International Management | Práce na příbuzné téma

Užití kontejnerových orchestračních nástrojů v prostředí pro analýzu vzorků tkání
 (Ľuboslav Pivarč)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldbj9/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma