Mgr. Radana Standarová

Master's thesis

Přínos Montessori pedagogiky v edukaci žáků s individuální potřebou podpory

The Benefit of the Montessori Method for the Education of the Pupils with Specific Educational Needs
Anotácia:
Cíle této diplomové práce byly dva. Prvním je její užitečnost a druhým zpřístupnění Montessori pedagogiky žákům mladšího školního věku. Úkolem výzkumu bylo prověřit reálnou možnost začlenění Montessori pedagogiky do primární edukace. Informanti potvrdili, že využití vybraných prvků této alternativní pedagogiky je možné a vítané. Zejména pro její pozitiva, jakými jsou podpora přirozené touhy po poznání …viac
Abstract:
This dissertation is aimed at two important issues. The first is supposed to be usefullness and the other is opening the Montessori method to younger pupils. The research is focused on the integration of the Montessori method to the primary education. Respondents are in favour of using some rules or teaching aids of the Montessori method in primary education. The main reason is the benefit of exploring …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2016
  • Vedúci: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta