Bc. Monika Pliešovská

Diplomová práce

Co s sebou přináší integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu

The integration of children with special educational needs into the mainstream education and its contribution
Anotace:
Diplomová práce „Co s sebou přináší integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu“ pojednává o procesu integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami formou individuální integrace s podporou asistenta pedagoga do běžné základní školy. Popisuje a analyzuje postoje, názory a možnosti každého zainteresovaného jedince, skupiny nebo organizace, kteří se podílejí …více
Abstract:
The thesis „The integration of children with special educational needs into the mainstream education and its contribution“ deals with the process of pupils’ integration with special educational needs through the individual integration with teaching assistant’s support to the primary school. It describes and analyses attitudes, opinions and abilities of individuals, groups or organizations who are either …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta