Bc. Michaela Kriššáková

Diplomová práce

Finančná analýza vybraného podniku

Financial analysis of the selected company
Abstract:
The subject of our thesis „ Financial analysis of the chosen enterprise“ aims at looking into the core of financial analysis, subsequent particular application methods of the chosen enterprise during a five year period and proposing measures which could make the enterprise operation more effective. The object of the financial analysis is KARLOFF ltd. with its seat in Kežmarok. The sources of information …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce ,,Finančná analýza vybraného podniku“ je rozbor podstaty finančnej analýzy, následná aplikácia jednotlivých metód nami vybraného podniku za obdobie po sebe idúcich piatich rokov a navrhnutie opatrení pre zefektívnenie podnikania daného podniku. Objektom finančnej analýzy práce je podnik Karloff s.r.o. so sídlom v Kežmarku. Zdrojom informácií pri vypracovaní diplomovej práce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/cxk6v/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze