Theses 

Klasifikace nákupních center ve vybraných krajích České republiky s přihlédnutím k novým trendům - případová studie Olomouckého a Zlínského kraje – Martin NEDBAL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin NEDBAL

Bakalářská práce

Klasifikace nákupních center ve vybraných krajích České republiky s přihlédnutím k novým trendům - případová studie Olomouckého a Zlínského kraje

Classification of shopping centers in selected regions of the Czech Republic with regard to the new trends - the case study of Olomouc Region and Zlinsky Region

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací nákupních center na území Olomouckého a Zlínského kraje. Práce je rozdělena do dvou základních částí tj. teoretické a empirické. V teoretické části jsou uvedeny základní definice a klasifikace nákupních center na základně dostupné zahraniční literatury. V úvodu empirické části jsou představena zájmová území Zlínského a Olomouckého kraje včetně jejich základních socioekonomických charakteristik a jsou zde i popsána jednotlivá nákupní centra, která se na území obou krajů nachází. Výsledkem práce bude klasifikace jednotlivých nákupních center a predikce jejich dalšího rozvoje. Dalším cílem bude vzájemné porovnání krajů z hlediska jejich rozvinutosti a dalších možností rozvoje maloobchodní sítě na těchto územích.

Abstract: This Bachelor Thesis is focused on the classification of shopping centers in Olomouc and Zlin region. The Thesis is divided into two basic parts, i.e. theoretical and empirical. Basic definitions and classification of shopping centers based on accessible foreign literature are included in the theoretical part. In the beginning of the empirical part, areas of interest in Zlin and Olomouc region with the inclusion of its basic socioeconomic characteristics are introduced. Furthermore, particular shopping centers, which are based in both regions are included in the empirical part as well. The conclusion of this Thesis will be based on classification of particular shopping centers and predictions on their further development and expansion. Another goal will be a mutually comparison of both counties from a perspective of their development and further possibilities of retail expansion.

Klíčová slova: maloobchod, nákupní centra, klasifikace, Olomoucký kraj, Zlínský kraj

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2011
  • Zveřejnit od: 20. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Slach

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19875 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

NEDBAL, Martin. Klasifikace nákupních center ve vybraných krajích České republiky s přihlédnutím k novým trendům - případová studie Olomouckého a Zlínského kraje. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 07:00, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz