Marek BISKUP

Bakalářská práce

Gastronomie in Wien am Beispiel der Restaurants Ferdinandt und Servitenwirt. Ausgewählte Aspekte

The Gastronomy in Vienna on the Example of the Restaurants Ferdinandt and Servitenwirt. Selected Aspects
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on the gastronomy in Austria, predominantly on the restaurants in the capital of Vienna. I have analysed two restaraurants in Vienna, namely restaurant Ferdinandt in the center of the metropolis and restaurant Servitenwirt in the ninth district of Vienna next to the church "Maria Verkündigung". My goal was to find out customer needs, their attitudes towards new trends …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na gastronomii v Rakousku, především však na restaurace v hlavním městě Vídeň. Analyzoval jsem dvě restaurace ve Vídni, a to restauraci Ferdinandt v centru metropole a restauraci Servitenwirt v devátém okrsku Vídně u kostela "Maria Verkündigung." Cílem bylo zjistit potřeby zákazníků, jejich postoje k novým trendům v gastronomii a jejich celkové požadavky.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BISKUP, Marek. Gastronomie in Wien am Beispiel der Restaurants Ferdinandt und Servitenwirt. Ausgewählte Aspekte. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta