Michaela KOVALČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Komunitní aktivity farností

Community activities of parishes
Anotace:
Cílem bakalářské práce je navrhnout možný plán komunitních aktivit farnosti, které by bylo možné uskutečnit nejen v obci Rokytnici u Přerova. Bakalářská práce má dvě části a to část teoretickou a část aplikační. V teoretické části jsou obsaženy pojmy komunita, komunitní práce, komunitní aktivity, římskokatolická církev, farnost. Jako metoda zpracování v aplikační části byla použita analýza statistik …více
Abstract:
The aim of this thesis is to propose a possible plan of community activities of the parish, which could be realized not only in the village Rokytnice u Přerova. The bachelor thesis has two parts - theoretical part and application part. The theoretical part includes the terms community, community work, community activities, Roman Catholic Church, parish. Statistics were used as a method of processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Iva Tichá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVALČÍKOVÁ, Michaela. Komunitní aktivity farností. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií