Bc. Tereza Hanušová

Bakalářská práce

Dětský letní tábor pohledem rodičů

Summer camp from parents perspective
Anotace:
Bakalářská práce „Dětský letní tábor pohledem rodičů“ se zabývá problematikou dětských letních táborů se zakotvením v oblasti volného času. Práce se opírá o názory rodičů, kteří jsou významnými organizátory volného času svých dětí. V teoretické části nabízí přehled možných témat vztahujících se k tématu dětských letních táborů, kterou je oblast volného času a práce pedagoga volného času v něm, prostředí …více
Abstract:
My Bachelor thesis called " Summer camp from parent's perspective" is about summer camps and how are they included in children's free time. The thesis is based on the opinions of parents, who are the main organizers of free time of their children. The theoretical part provides an overview of possible topics related to the themes of children's summer camps which is an sphere of ​​free time and a work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Mgr. Pavla Kremserová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta