Veronika BUREŠOVÁ

Bakalářská práce

Global governance v teoriích mezinárodních vztahů - diskuze, potenciál a kritika

Global governance in international relations theory - discussion, potential and critics
Anotace:
Global governance je moderním fenoménem spojeným s globalizací. Od centrálně řízené vlády se systém transformuje do komplexnějšího systému vládnutí. Globální systém governance je komplexem pravidel, norem, kontrolních mechanismů a překrývajících se politických kompetencí, kde neexistuje žádná nadřazená autorita. Tato práce se zabývá různými pohledy na koncept global governance různých autorů.
Abstract:
Global governance is a modern phenomena closely related to globalization. From central orientated government there is a transformation process to more complex system of governance. Global system of governance is a complex of rules, norms, control mechanisms and overlapping political competences, where no control authority is present. This essay is about different views of concept of governance presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUREŠOVÁ, Veronika. Global governance v teoriích mezinárodních vztahů - diskuze, potenciál a kritika. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická