Bc. Vladimír Zeman, DiS.

Diplomová práce

Risk management a optimalizace rizik produkce

Riskmanagement and Optimization of Production Risks
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zhodnocení a vyhodnocení rizik a posouzení těchto rizikových faktorů Zemědělského družstva Klapý s následným návrhem na optimalizaci na základě získaných údajů z let 2009 až 2014. Dalším dílčím cílem je zhodnocení finanční situace družstva. Tato práce je rozdělena na dvě části. První je teoretická část (metodologická), ve které je vysvětleno, co je to riziko. Popsány zde …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate and assess the risks and assess these risk factors Agricultural cooperative Klapý followed by a design to optimize the data gathered from the years 2009 to 2014. Yet another objective is to evaluate the financial situation of the cooperative. This work is divided into two parts. The first part is theoretical (methodological), which explained what the risk. Described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Čapek
  • Oponent: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A