Václav ENDAL

Bachelor's thesis

Hodnocení stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hokejistů HC Energie Karlovy Vary.

Classifying activity of the deep spine stabilization system by the group of hockey players of HC Energie Karlovy Vary.
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hokejistů HC Energie Karlovy Vary. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. Jedná se o poznatky zabývající se charakteristikou hlubokého stabilizačního systému páteře, jeho dysfunkcí a vyšetřeními, dále ledním hokejem, charakteristikou zkoumaného souboru a také výzkumnými pracemi …viac
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with a classification of the deep spine stabilization system activity of a group of HC Karlovy Vary hockey players. In the first part of the thesis theoretical recourses are introduced. The recourses include the knowledge of the deep spine stabilization characteristics, its dysfunction and examinations, further on the knowledge of ice hockey, the knowledge of examined sample …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ENDAL, Václav. Hodnocení stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hokejistů HC Energie Karlovy Vary. . Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta