Bc. Martina Pazderová

Diplomová práce

Využití cvičebního systému Pilates ve zdravotní tělesné výchově

Utilization of Pilates Exercises in Corrective Exercise
Anotace:
Pazderova, Martina: Využití cvičebního systému Pilates ve zdravotní tělesné výchově, diplomová práce. Brno: MU FSPS, 2013, 62str. Diplomová práce se zabývá využitím cvičebního systému Pilates ve zdravotní tělesné výchově se zaměřením na funkční vertebrogenní poruchy. Součástí práce je výzkum, kde byl sledován vliv tohoto cvičení na rozsah pohybu páteře, sílu flexorů trupu a správné zapojení hlubokých …více
Abstract:
Pazderová, Martina: The Utilization of Pilates Exercises in Corrective Exercise, master´s thesis, Brno: MU FSPS, 2013, 62 pages. This master´s thesis deals with use of the Pilates exercise system for corrective exercise, with a special focus at functional vertebrogenic disorders. The thesis also contains a research part in which the influence of the above mentioned exercise system on the range of spinal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Vrtělová
  • Oponent: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií