Bc. Mgr. Jana Požárová

Bakalářská práce

Obraz Hitlerových 50. narozenin v českém dobovém tisku

Reflection of Adolf Hitler's fiftieth birthday in contemporary Czech press
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá ohlasem padesátých narozenin vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera v českém dobovém tisku a analýzou těchto novinových článků. V první části práce je přiblížena dobová situace za první republiky a následně období Protektorátu Čechy a Morava. Především druhé období bylo pro český národ jedno z nejtěžších v naší historii, protože jsme byli donuceni stát se součástí …více
Abstract:
The work refers about the response of the fiftieth birthday of the leader and Reich Chancellor Adolf Hitler in Czech contemporary press and the analysis of newspaper articles. The first part is evoking situation in the First Republic and then the Protectorate of Bohemia and Moravia. Above the second period for the Czech nation was one of the most difficult in our history, because we were forced to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma