Theses 

Lidský kapitál, investice do vzdělání, financování vzdělání – Monika Hrabáková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Monika Hrabáková

Bachelor's thesis

Lidský kapitál, investice do vzdělání, financování vzdělání

Human capital and investment in education

Abstract: Tato práce se zabývá lidským kapitálem, jehož neustálý rozvoj by měl být nedílnou součástí života každého z nás. Cílem této práce je ukázat využitelnost vzdělávání v pracovním životě -- zda vyšší vzdělání přináší vyšší mzdy a menší nezaměstnanost. V teoretické části této práce je definován lidský kapitál včetně jeho složek a možností měření. V další části je rozebrán systém školství v České republice. Problematikou celoživotního vzdělávání se zabývá poslední kapitola teoretické části této práce. Praktická část práce se zaměřuje na závislost mezi úrovní vzdělání a výší mzdy a následně na nezaměstnanost u absolventů vysokých škol. Dále je zde zkoumána shoda vystudovaného oboru a zaměstnání a poskytovatelé dalšího vzdělávání v České republice.

Abstract: This work deals with human capital which continual development should be very important part of life of everybody. The aim of this work is to show usability in work life -- if the higher education brings higher wage and lower rate of unemployment. There is defined human capital including its parts and ways of measures in the theoretical part. In the next part there is analyzed system of education in the Czech republic. The last chapter of theoretical part of this work deals with issue of lifelong learning. The practical part of the work aims in relationship between education level and wage level and then in unemployment of university graduates. Then there is examined agreement of studied branch and job and providers of further learning in the Czech republic.

Keywords: investice, lidský kapitál, vzdělávání

Keywords: investment, human capital, education

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: Libuše Macáková
  • Reader: Tomáš Pavelka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25952


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 21:41, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz