Mgr. Filip Šubrt

Bakalářská práce

Kompetence a možnosti uplatnění absolventů oboru ISK v komerční sféře

Competency and Possibilities Exercise Graduates Field ISK in Commercial Sphere
Anotace:
Bakalářská práce Komptence a možnosti uplatnění absolventů oboru ISK v komerční sféře se zabývá problematikou kompetencí a uplatnění absolventů oboru Informační studia a knihovnictví. V práci je udělán přehled vysokých škol, kde je možné studovat obor informační studia a knihovnictví. Dále jsou zde představeny dokumenty, které pojednávají o komptencích a vzdělávání informačních pracovníků. V konečné …více
Abstract:
Diploma thesis "The competence and assertions of graduate students of the Information and library studies field in the commercial sphere" deals with the issues of competence and assertions of the students of Information and library studies. The first part includes a list of universities, where the field of information and library studies is being taught. The second part presents documents that cover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta