Evgeniy Kalinin

Master's thesis

Business Process management in medical organization

Řízení podnikových procesů v medicinské organizaci
Abstract:
Cílem této diplomové práce je popis řízení procesů a možností jeho zavádění do reální medicinské organizace. První část je věnovaná popisu základních konceptů, principů, definic a postupů řízení procesů, které tvoří paradigma. Druhá část se zabývá aplikací procesního řízení v reálné dentální klinice a představuje analýzu současného stavu a jeho doporučenou modifikaci, konceptuální a procesní modelování …more
Abstract:
The goal of this paper is to describe process management and a possibility of its implementation in the real medical organization. The first part is devoted to a description of the basic concepts, principles, definitions and procedures of process management, which form the paradigm. The second part deals with the application of process management in the real dental clinic and presents an analysis of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Václav Řepa
  • Reader: Oleg Svatoš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49404