Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.

Disertační práce

Změny na trhu práce v Jihomoravském kraji: regionálně geografická analýza s důrazem na období ekonomické krize

Labour market changes in the South Moravian Region: Regional geographical analysis with emphasis on the period of the economic crisis
Anotace:
Transformace české společnosti a ekonomiky po roce 1989 byly součástí přeměn spojených s pádem komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Naše výchozí ekonomická situace ovlivnila průběh transformace (v některých aspektech příznivě, v jiných nepříznivě) ve srovnání s ostatními postsocialistickými zeměmi. Výhodu představovala vyšší životní úroveň, poměrně vysoká kvalifikace pracovní síly, rozvinutější …více
Anotace:
ciace na trhu práce.
Abstract:
The transformation of Czech society and economy since 1989 has been part of the transformations associated with the fall of communist regimes in Central and Eastern Europe. Our initial economic situation has affected the course of transformation (in some respects favourably, others unfavourably) compared with other post-communist countries. The benefit featured a higher standard of living, relatively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc., prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta