Bc. Anna Kuzmich

Bakalářská práce

Soupeření s giganty. Strategie přežití malých firem na globálním trhu

Competing with giants. Survival strategies for local companies in global market
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována problematice přežití malých firem na globálním trhu. Cílem práce je zjistit silné a slabé stránky Click Coffee na rozdíl od jejího soupeře Starbucks a navrhnout možné marketingové řešení pro přežití malého podniku na globálním trhu. Za účelem lepšího pochopení podstaty globalizace a specifik podnikání v malých firmách popisuje první kapitola práce teoretická východiska …více
Abstract:
The following bachelor‘s thesis is dedicated to the problem of survival of small companies on the global market. The aim of the work is to find the strengths and weaknesses of Click Coffee comparing to the Starbucks, and to propose a possible marketing solution for survival of the small business in the global market. In order to deeply understand the nature of the globalization and specifics of doing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní