Bc. Klára Blažková

Bakalářská práce

Podpora resilience dětí a mládeže ve vybraném zařízení ústavní péče skrze trávení volného času

Supporting of resilience of children and young people in selected institutional care through leisure time
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá způsoby podpory resilience dětí a mládeže ve vybraném zařízení ústavní péče. Cílem práce je zjistit, jaké strategie pro podporu resilience dětí a mládeže využívají sociální pracovnice a vychovatelky ve vybraném zařízení ústavní péče. Také mě zajímá, jakou roli při rozvoji nezdolnosti má náplň volného času u dětí a mládeže umístěných v těchto zařízeních. Teoretická část práce …více
Abstract:
The thesis deals with ways of supporting of resilience of children and young people in selected institutional care. The aim is to identify the strategies for supporting of the resilience of children a young people used by social worker and educators in selected institutional care. I am also interested in the role of the leisure time activities in the development of resilience of children and young …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Oponent: Mgr. Veronika Smutná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální práce

Práce na příbuzné téma

Všechny práce