Theses 

Náročné situace a stres v profesním životě učitele SŠ – Mgr. Eva LIŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Eva LIŠKOVÁ

Bakalářská práce

Náročné situace a stres v profesním životě učitele SŠ

Challenging situations and stress in secondary school teacher's professional life

Anotace: Tématem mé bakalářské práce jsou náročné situace a stres v profesním životě učitele střední školy. Cílem práce je analýza příčin a způsobů prožívání zátěžových situací. Teoretická část se zabývá definicí stresu, projevy stresu u člověka, stresory, stresem učitelů, způsoby vyrovnávání se se stresem, náročnými životními situacemi a rozborem syndromu vyhoření. V praktické části jsem se zaměřila na výzkum mezi pedagogy na jedné ze středních škol v jihočeském kraji. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jednotliví pedagogové zvládají nastalý stres.

Abstract: The subject of my thesis is challenging situations and stress in the professional life of secondary school teachers. The aim of my thesis is to analyze what causes these stressful experiences and experiences of these stressful situations. The theoretical part deals with the definition of stress, the symptoms of stress in humans, the stressors, the stress on teachers, ways of coping with stress, difficult life situations and the analysis of burnout. In the practical part I have focused on research among teachers at a secondary school in South Bohemia. The aim of the research is to determine how individual teachers manage and cope with stress.

Klíčová slova: stres, náročná situace, střední škola, syndrom vyhoření, pracovní život, stres učitelů, projevy stresu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Krninský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46542 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

LIŠKOVÁ, Eva. Náročné situace a stres v profesním životě učitele SŠ. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 04:57, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz