Bc. Alexander Dekhtyarenko

Diplomová práce

Obchod a efektivní řízení obchodních činností ve firmě Stolitsa Service Engineering

Market and effective management of a commercial activities in firm Stolitsa Service Engineering
Anotace:
Diplomová práce se věnuje obchodním činnostem ve firmě z teoretického a praktického hlediska. Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení aktuální situace v oblasti obchodních činností ve vybrané firmě a návrhy na případné zlepšení současných postupů. Dílčím cílem bylo zjistit odchylky od obchodní strategie společnosti. Analyzována byla obchodní činnost ve společnosti Stolitsa Service Engineering v Rusku …více
Abstract:
The thesis is devoted to business processes in the company from the theoretical and practical aspects point of view. The aim of the thesis was to evaluate the current situation in the area of business activities in selected company and bring/give/propose suggestions for possible improvements of existing procedures. The secondary aim was to determine deviations from the company's business strategy. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Patricia Jakešová
  • Oponent: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní