Theses 

Sexism in Advertising for the Hospitality Industry – Bc. Anastasiya Morozova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Bc. Anastasiya Morozova

Bakalářská práce

Sexism in Advertising for the Hospitality Industry

Sexism in Advertising for the Hospitality Industry

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá otázkou sexismu v reklamě pro hotelnictví. Dvěmi výzkumní otázky jsou formulovány následovně – “Jak lidé ve věku 18 – 30 let vnímají sexismus v reklamě pro hotelnictví?” a “Jak sexismus v reklamě pro hotelnictví ovlivňuje chování spotřebitelů?”. V první, teoretické části se zabývá základní teorií, vysvětluje se pojmy, krátce se nahlíží do dějin reklamy a feminismu a pokračuje se na sexistickou reklamu, jak ji odlišit a jak je regulována zákonem. Druhá, praktická část je představená na základě online dotazníku, jenž ukazuje, jak sexistická reklama je vnímána lidmi, které jsou nebo brzy budou mladými odborníky (18 – 30 let) protože jsou doslova budoucností reklamy jako pracovnicí v oboru a také jako spotřebitelé. Výsledky průzkumu explicitně ukazuji že respondenty vnímají sexismus v reklamě jako skutečný problém a jsou většinou ochotni utratit čas a peníze navíc za produkt neinzerovaný sexistickou reklamou, i když pouze do jisté míry což je vidět hlavně když se cena produktu zvětší. Poslední části práce jsou doporučení a tykají se reklamy v celku ale hlavně reklamy pro hotelnictví. Doporučění nabízí alternativní koncepty reklamy (např. guerrilla advertising) a na příkladě několika reklam z hotelnictví ukazují jak předělat reklamu na nesexistickou.

Abstract: This bachelor’s thesis deals with the matter of sexism in advertising for the hospitality industry. Two research questions are „How do people of age category 18-30 years old perceive sexism in advertising in hospitality industry?“ and „How does sexism in advertising affects consumer behavior in hospitality industry?“ One part of the thesis covers basic theory, briefly going through the definitions, history of advertising and feminism, following by a closer look on sexist advertising, on how to distinguish it and how it is regulated by law. The practical part is based on a questionnaire, which shows how sexist advertising is perceived by people who are or soon will be young professionals (18-30 years old) as they are quite literally the future of advertising both as workers in the field and customers. Results of the research explicitly show that respondents see the problem in the issue of sexism and for the most part are willing to sacrifice their time and money for products advertised in a non-sexist way, although to a certain extent, with less people ready to do so especially when the price of the product goes up. The last part of the thesis are recommendations and they concern advertising both globally and in terms of the hospitality industry with a focus on the latter. Recommendations provide with several concepts of advertising like guerrilla advertising, and show on the example of hospitality advertisements how to make them non-sexist.

Keywords: advertising, consumer behavior, discrimination, diskriminace, gender, hospitality, hotelnictví, marketing, pohlaví, reklama, sex, sexism, sexismus, spotřebitelskí chování, stereotyp, stereotype

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:30, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz